Cách lấy link Zalo page

Sau khi hướng dẫn mọi người cách tạo Zalo page và quảng cáo trên zalo như thế nào cho hiệu quả xem bài viết.

Sau đây Thiết kế web Biên Hòa xin chỉ cách lấy link Zalo như sau :

Bất kỳ fanpage hoặc tài khoản cá nhân nào đều có mã Qr như thế này

Các bạn vào Quản lý -> Cấu hình -> tải ảnh cỡ trung bình về

Vào web : http://webqr.com/

Tải ảnh lên

Qúa trình tải ảnh lên hoàn thành, web sẽ hiển thị đường link Zalo page của các bạn. Việc bây giờ là gắn đường link này

tới mọi người. Mọi người sẽ vào Zalo page của bạn thông qua đường link này.

Chúc các bạn thành công !