5 lỗi thường gặp khi bạn mới bước chân vào lĩnh vực SEO.